ANBI – informatie

Stichting Soundsofmusic Postbus 1754 9701 BT Groningen

KvK-nummer 41011274 RSIN 008486451

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Het doel van de stichting is het produceren van een jaarlijks festival rondom een hedendaagse componist en actuele ontwikkelingen in de hedendaagse muziek.

De stichting realiseert haar activiteiten met geworven gelden op non-profitbasis.

Het is onze missie om een zesdaags actueel muziekfestival van (inter)nationale kwaliteit te realiseren. Het festival creëert daarin ruimte voor een nieuwe generatie innovatieve muziekmakers en  wordt geproduceerd in verbinding met publiek en partners in Groningen.

De eerstvolgende editie van festival soundsofmusic is van 3o oktober – 5 november 2023.

 Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt voor de verrichte werkzaamheden geen vergoedingen of honoraria.

De honoraria van musici en organisatie die de stichting bij haar projecten betrekt, zijn gebaseerd op de Cao voor Nederlandse Poppodia en festivals. Daarin zijn ook normen voor freelancers opgenomen. Voor de salarislasten van het kernteam van artistiek leider en zakelijk leider wordt eveneens uitgegaan van deze CAO.

Bestuur

Geert Drion – voorzitter

Vincent Groen – penningmeester/secretaris

Jantine Wijnja – bestuurslid

 

Standaardformulier publicatieplicht Anbi: soundsofmusic-anbi-algemeen

 

 

 

Soundsofmusic is mogelijk gemaakt door