Organisatie

Soundsofmusic is een stichting zonder winstoogmerk die sinds 1991 (in wisselende vorm) een festival voor innovatieve, hedendaagse muziek organiseert. Vragen over hoe onze organisatie er uit ziet? Waarschijnlijk vind je op deze pagina het antwoord. Zo niet, neem gerust contact met ons op!

Medewerkers:

Organisatie:
Frits Selie – management/programma
Bob Klaassen – productie
Hille Dussel – marketing

Bestuur Stichting Soundsofmusic:
Geert Drion – voorzitter
Vincent Groen – penningmeester/secretaris
Jantine Wijnja – bestuurslid


ANBI-informatie

KvK-nummer: 41011274
RSIN: 008486451

Stichting Soundsofmusic is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie over wat een ANBI is en doet, vind je op de site van de Belastingdienst. Specifieke informatie met betrekking op Soundsofmusic staat hieronder.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Het doel van de stichting is het produceren van een jaarlijks festival rondom een hedendaagse componist en actuele ontwikkelingen in de hedendaagse muziek. De stichting realiseert haar activiteiten met geworven gelden op non-profitbasis. Het is onze missie om een zesdaags actueel muziekfestival van internationale kwaliteit te realiseren. Het festival creëert daarin ruimte voor een nieuwe generatie innovatieve muziekmakers en wordt geproduceerd in verbinding met publiek en partners in Groningen.

De eerstvolgende editie van festival soundsofmusic is van 1 – 6 november 2022.

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt voor de verrichte werkzaamheden geen vergoedingen of honoraria.

De honoraria van musici en organisatie die de stichting bij haar projecten betrekt, zijn gebaseerd op de CAO voor Nederlandse Poppodia en festivals. Daarin zijn ook normen voor freelancers opgenomen. Voor de salarislasten van het kernteam van artistiek leider en zakelijk leider wordt eveneens uitgegaan van deze CAO.

Soundsofmusic is mogelijk gemaakt door