Privacyverklaring

Laatste wijziging: 05-10-2022

Deze privacyverklaring behandelt hoe Stichting Soundsofmusic omgaat met informatie die verworven wordt over haar bezoekers. Hierbij volgen we de richtlijnen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting Soundofmusic.

Afhandelen bestelling
Wanneer je via onze website een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze bestelling af te handelen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Wanneer je tickets bestelt, delen wij deze informatie met onze ticketing provider.
Als je via één van onze partners een kaartje koopt voor een losstaand concert, dan geldt de privacyverklaring van onze partner.  

Voor het afhandelen van je bestelling gebruiken wij je betalingsgegevens, geboortedatum, naw-gegevens, gender, nickname, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze gegevens worden enkel verwerkt door personen die zich direct bezig houden met de ticketing van Soundsofmusic. Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naam, e-mailadres en ip-adres. Deze gegevens hebben wij nodig om je aanvraag te verwerken. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie, plus zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Nieuwsbrief
Je kunt je via deze site abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, ip-adres en eventueel naw-gegevens. Je e-mailadres wordt alleen met toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen: iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van het online programma MailChimp.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens nooit door aan andere bedrijven of instellingen, tenzij dat nodig is voor het functioneren van onze site, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als je daar toestemming voor geeft.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij o.a. de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, kan het zijn dat wij ook de privacyverklaring moeten aanpassen. Let daarom altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen grote wijzigingen en updates van de privacyverklaring ook apart aan kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of info@soundsofmusic.nl. Je hebt hierbij de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • Het laten corrigeren van fouten;
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Soundsofmusic is mogelijk gemaakt door